Sähkötarkastukset ja -turvallisuuskoulutukset Savonlinnasta

Katso tästä yhteystietomme

Sähköjärjestelmien varmennus-, käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten tekeminen on luvanvaraista toimintaa. Linnan Sähkö ja Tarvike Oy toimii Tukesin valtuuttamana tarkastajana ja on sähkötöiden tekijään ja sähkölaitteiston omistajaan nähden riippumaton kolmas osapuoli. Asiantuntijana varmistamme, että rakennetut tai saneeratut sähkölaitteistot ovat turvallisia käyttää koko käyttöiän. Toteutamme tarkastukset Savonlinnassa ja lähikunnissa. Järjestämme lisäksi myös sähköturvallisuuskoulutuksia.

Varmennustarkastus

Uudisrakennuksissa ja merkittävissä muutos- sekä laajennustöissä on sähköturvallisuuslain 1135/2016 perusteella tehtävä varmennustarkastus, kun kyseessä on paritaloa suurempi asuinrakennus tai pääsulakkeet ovat suuremmat kuin 35 A (laitteistoluokat 1, 2 ja 3).

 

Varmennustarkastuksen tilaaminen on ensisijaisesti sähkötöiden tekijän, mutta myös sähkölaitteiston haltijan vastuulla.

 

Varmennustarkastuksen saa tehdä valtuutettu tarkastaja, joka toteaa käyttöönottotarkastuksen asianmukaisuuden ja varmistaa pistokokeilla asennuksen turvallisuuden.

 

Tarkastuksen tekijä laatii kohteesta tarkastustodistuksen ja kiinnittää tarkastustarran pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan. Kohteen haltijan on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta.

Ota yhteyttä

Määräaikaistarkastus 

Käytössä oleville sähkölaitteistoille asuinrakennuksia lukuun ottamatta on tehtävä lakisääteinen määräaikaistarkastus viiden tai kymmenen vuoden välein riippuen laitteistosta.

 

Määräaikaistarkastuksen tekijä laatii kohteesta tarkastuspöytäkirjan ja kiinnittää tarkastustarran pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan.

 

Sähkölaitteiston haltijan vastuulla on tilata tarkastus valtuutetulta tarkastajalta. Kohteen haltijan on säilytettävä tarkastuspöytäkirja sekä osoitus pöytäkirjassa esitettyjen puutteiden korjaamisesta vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka.

 

Lainsäädäntö:

 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, varmennustarkastus

 

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, määräaikaistarkastus 

 

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista 1434/2016

 

Ota yhteyttä

Käyttöönottotarkastus

Sähkölaitteiston saa ottaa käyttöön vasta, kun sille on tehty käyttöönottotarkastus, joka on tehtävä myös sähkölaitteiston muutos- ja laajennustöille.

 

Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia käyttöönottotarkastuksesta. Jos rakentaja kuitenkin laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan niistä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia, että tarkastus suoritetaan asianmukaisesti.

 

Käyttöönottotarkastuksen voi tilata kauttamme ja voidaan varmistua, että sähkölaitteisto on turvallinen käyttää ja asennukset on tehty voimassa olevan sähköstandardin mukaan.

Yhteystiedot

Meiltä myös sähköturvallisuuskoulutukset

Kauttamme järjestyy sähkötyöturvallisuuskoulutukset SFS 6002 standardiin perustuen. Sähkötöiden tekemisen edellytys on, että työtä tekevällä henkilöllä on riittävä koulutus, kokemus ja voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskoulutus.

 

Seti Oy:n auktorisoimana kouluttajana voin myöntää koulutuksesta sähkötyöturvallisuuskortin ja sen saa tilattua perinteisenä muovikorttina tai mobiiliversiona. Lisäksi tieto suoritetun koulutuksen voimassaolosta välittyy Vastuu Group Oy:n valttikortille. Koulutukset on mahdollista järjestää yleisesti tai työpaikan omissa tiloissa.

 

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä 1435/2016

Sähkötyöturvallisuuskortti, Seti Oy

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Marko Lavander

valtuutettu tarkastaja

010 318 3706 / marko.lavander@linnansahko.fi

 

Ota yhteyttä
Puhelin-ikoni

Kiinteistöjen sähköasennukset yksityis- ja yritysasiakkaille Savonlinnassa ja ympäryskunnissa tekee Linnan Sähkö ja Tarvike Oy. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteystiedot